వీడియోలు


video_img
వేడి పియర్సింగ్ ప్రక్రియ MFP 850 కోసం ఇండక్షన్ హీటింగ్ మెషిన్

video_img
నకిలీ చేయడానికి ముందు బార్ ఎండ్ హీటింగ్ కోసం 120KW ఇండక్షన్ హీటింగ్ మెషిన్

video_img
MFP 350D2 ఆటోమేటిక్ ఇండక్షన్ పాక్షిక ఫోర్జింగ్ మెషిన్

video_img
థ్రెడ్ బార్ ఇండక్షన్ గట్టిపడటం మరియు టెంపెరింగ్

video_img
ఆటో ఇండక్షన్ ఫోర్జింగ్ మెషిన్

video_img
మోటార్ బ్రేజింగ్ యొక్క రోటర్

video_img
స్టీల్ రింగ్ ఇండక్షన్ ఫోర్జింగ్ కోసం టెస్టింగ్

video_img
ఇండక్షన్ ఫోర్జింగ్ మెషిన్ MFP 600